موضوعات داغ

انتشارات بنیاد قرآن

مجموعه انتشارات و چاپخانه بنیاد قرآن

مجموعه انتشارات و چاپخانه بنیاد قرآن  با شعار .سرعت کیفیت و کشف استعداددر سال99 فعالیت خود را ادامه میدهد

انتشارات بنیاد قرآن از سال 1360 با کتب های حائز اهمیت که میتوان به کتاب های  وجوه قرآن نوشته دکتر مهدی محقق،آفرینش های قرآنی، خطبه فدکیه جلد یک و دو و غیرو… فعالیت خود را آغاز کرد

چاپخانه بنیاد قرآن نیز با مجهز ترین دستگاههای چاپ دورقی هایدلبرگ آلماندر خدمت ناشرین و مولفین همچنین دفاتر خدماتی کل کشور میباشد

لازم به ذکر است که بخش جدید بنیاد قرآن در زمینه چاب و جعبه سازی نیز به زودی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد

بستن
بستن